top of page

JURIDISCHE MEDEDELING
DE KASTELENBOOMGAARD

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het vertrouwen in de digitale economie, worden gebruikers van de site geïnformeerd dat:https://www.le-verger-des-chateaux.fr» de identiteit van de verschillende stakeholders in het kader van de implementatie en monitoring ervan.

 

Editor

Fabienne MESNIER

Tel: +33 (0)6 86 87 79 25

levergerdeschateaux41@gmail.com

waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op 18 rue de la Grefferie, 41400 Pontlevoy,  ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder het unieke identificatienummer 97772542300015 (aanmaakdatum 22-04-23).

 

 

Consumenteninformatie en hulp

Conform de bepalingen van het Consumentenwetboek heeft de consumenthuurder het recht om bij een geschil kosteloos gebruik te maken van een bemiddelingsdienst. De voorgestelde bemiddelaar is:
Toerisme en reisbemiddeling(MTV) – BP 80803 – 75823 Parijs Cédex 17
www.mtv.travel

Intellectueel eigendom

In overeenstemming met de wetten die de eigendom van literaire en artistieke rechten of andere soortgelijke rechten regelen, zijn alle elementen, merken, namen, foto's, ontwerpen, modellen, logo's, afbeeldingen, kleurcodes, enz. die zich op deze site bevinden, zijn het exclusieve eigendom van de betrokken entiteitenhttps://www.le-verger-des-chateaux.Fr» of haar partners of leveranciers, waarbij deze laatsten geen enkele licentie of enig ander recht verlenen dan het raadplegen van de site.

 

De reproductie of het gebruik van alle of een deel van deze elementen is alleen toegestaan voor de exclusieve doeleinden van informatie voor persoonlijk en privégebruik, waarbij elke reproductie en elk gebruik van kopieën gemaakt voor andere doeleinden uitdrukkelijk verboden is. Elk ander gebruik vormt namaak en is strafbaar onder Intellectueel Eigendom, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is gegeven door https://www.le-verger-des-chateaux.Fr»

Creatie van de website

Florence Pinsard

Mamaisondhotes.com

Tel: 06 47 12 21 21

Visuele credits

WIX - Fotolia - Mamaisondhotes.com 

Gastheer

Wix.com Inc.

500 Terry Francois Blvd., 6e verdieping, San Francisco, CA 94158 VS.

1-415-358-0857 | Faxnummer 1-415-358-0884

support@wix.com

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Het hedenVerkoopvoorwaarden worden beheerst door het Franse recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van de aangeboden diensten en na het mislukken van een poging tot minnelijke schikking, zullen partijen jurisdictie verlenen aan TGI Tours.

bottom of page